VISCOLL-AIR

Ljepilo za plastifkaciju

VISCOLL-AIR

Jednokomponentno ljepilo za lijepljenje etiketa na PET, PE, PP i staklenu ambalažu (lijepljenje plastificirane ambalaže, fascikala i vrećica) , za kaširanje PE i aluminijske folije na papir. Ima široku primjenu u prehrambenoj i papirnoj industriji. Izgrađeno je na terpolimernoj ekološki razvijenoj formuli.

Imate dodatnih pitanja? Kontaktirajte nas

NAPOMENE


Temperatura nanošenja

Ne smije se nanositi na temperaturama nižim od 5℃!

Promiješati!

Prije upotrebe, proizvod je potrebno promiješati.

OSNOVNI

PODACI

Pakovanje: 25 kg

Lijepljenje etiketa na PET, PE, PP i staklenu ambalažu

Ekološki prihvatljiv proizvod

Koristi se i u prehrambenoj industriji

TEHNIČKA

DOKUMENTACIJA