Temeljni premazi

Temeljni premazi - impregnacije za sve namjene

AKRILNA IMPREGNACIJA

Akrilni temeljni premaz

UNI IMPREGNACIJA

Univerzalni temeljni premaz

SN VEZA

Akrilni temeljni premaz